Healthdirect Australia Help Center

  Първи стъпки с видеообаждането

  Какво да направите, ако се интересувате от видеообаждане или когато вашата клиника и акаунт за видеообаждане са създадени

  Подгответе се и проведете видео разговор

  Всичко, което трябва да знаете за извършване на видео разговор

  Портал за първична здравна помощ

  Информация за първични здравни клиники и потребители, включително общопрактикуващи лекари, аборигенски медицински услуги (AMS) и здравни организации, контролирани от аборигенската общност (ACCHO)

  Статии за видео разговори и казуси

  Примери за използване на видео разговори и връзки към статии относно видео телездраве

  Администриране на платформата Video Call

  Управлявайте потребителите и конфигурирайте видеообаждането, за да отговаря на нуждите на вашето здравеопазване

  Ръководства и видеоклипове

  Ръководства за изтегляне/изпращане по имейл/печат и видеоклипове за споделяне

  Технически изисквания за видео разговор

  Техническа информация за ИТ персонала, поддържащ видеообаждане

  Нужда от помощ

  Отстраняване на неизправности и поддръжка за видеообаждане

  Относно Healthdirect Video Call

  Кои сме ние и какво правим

  Can’t find what you’re looking for?

  Email support

  or speak to the Video Call team on 1800 580 771

  Internal Content